OVERSIGT OVER VILKÅR OG BETINGELSER

Du skal overholde disse regler for at bruge denne hjemmeside; at gøre det udgør din fulde accept af dem alle. Hvis du er uenig i vores vilkår og betingelser eller en del af disse vilkår og betingelser, skal du på ingen måde fortsætte med at browse gennem webstedet. Cookies bruges på denne side. Du giver samtykke til ainodoll.coms brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i ainodoll.coms privatlivspolitik/cookiespolitik ved at bruge denne hjemmeside og ved at acceptere disse vilkår og betingelser.
Hjemmesiden ainodoll.com er udelukkende designet til modne personer og kan indeholde indhold, som nogle brugere kan finde stødende. Kun de, der er over 18 år, må bruge vores hjemmeside.

GØR IKKE

Videredistribuere materiale fra denne hjemmeside, medmindre det specifikt og udtrykkeligt er blevet gjort tilgængeligt for omfordeling, genudgive materiale fra denne hjemmeside (herunder genudgivelse på en anden hjemmeside), sælge, udleje eller underlicensere materiale fra hjemmesiden, vise alt materiale fra hjemmesiden offentligt, reproducere, duplikere, kopiere eller på anden måde udnytte noget materiale på denne hjemmeside til et kommercielt formål.

BRUGERINDHOLD

FLERE PARTER

MANGLENDE AT HOLDE DET TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

Uden at begrænse ainodoll.com's øvrige rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser på nogen måde, kan ainodoll.com træffe enhver handling, som den anser for nødvendig for at løse krænkelsen, hvilket kan omfatte blokering af din adgang til webstedet, forhindre dig i at få adgang til webstedet, forhindre computere, der bruger din IP-adresse, i at få adgang til webstedet, og komme i kontakt med din internetudbyder for at bede dem om at udføre disse handlinger.

VILKÅR

KOMPLET OVERENSSTEMMELSE

Privatlivspolitikken og disse vilkår og betingelser udgør tilsammen hele aftalen mellem dig og ainodoll.com vedrørende din brug af denne hjemmeside. De erstatter alle tidligere aftaler vedrørende din brug af denne hjemmeside.

GODKENDELSE TIL BRUG AF WEBSITE

Hjemmesiden og indholdet på den tilhører www.ainodoll.com og/eller dets licensgivere, medmindre andet er angivet. Med forbehold af den licens, der er angivet nedenfor, er immaterielle rettigheder forbeholdt.

Under de begrænsninger, der er beskrevet her og andre steder i disse vilkår og betingelser, må du browse, downloade udelukkende til cacheformål og udskrive sider, brugervejledninger eller anden produktinformation fra webstedet til personlig brug.

EGNET BRUG

UDELUKKELSER FRA ANSVAR

Så længe hjemmesiden tilbydes gratis, er ainodoll.com ikke ansvarlig over for dig for noget direkte tab (uanset om det opstår i henhold til kontraktloven, erstatningsretten eller andet) i forbindelse med indholdet af eller brugen af eller på anden måde i forbindelse med denne hjemmeside; For indirekte, særlige eller følgeskader; eller for ethvert kommercielt tab, herunder tabt indkomst, fortjeneste, kontrakter eller forretningsforbindelser; skade på omdømme eller goodwill; eller tab eller datakorruption.
Selvom ainodoll.com er blevet specifikt informeret om det potentielle tab, gælder disse ansvarsbegrænsninger ikke desto mindre.

RIMELIGHED

Du anerkender, at de undtagelser og begrænsninger af ansvar, der er beskrevet i denne hjemmesides ansvarsfraskrivelse, er rimelige ved at bruge denne hjemmeside.
Du må ikke bruge denne hjemmeside, hvis du ikke mener, at de er rimelige.

IKKE-HANDHAVÆRIGE KLAUSLER

Denne hjemmesides ansvarsfraskrivelse andre vilkår vil stadig kunne håndhæves, selv hvis en af dem er fastslået som ulovlig eller ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion.

ERSTATNING

Du holder hermed ainodoll.com skadesløs og forpligter dig til at holde ainodoll.com skadesløs for ethvert tab, skader, omkostninger, forpligtelser og udgifter (herunder uden begrænsning juridiske omkostninger og beløb betalt af ainodoll.com til en tredjepart til afvikling af et krav eller tvist efter råd fra ainodoll.com's juridiske rådgivere) pådraget eller lidt af ainodoll.com som følge af enhver krænkelse af nogen af disse vilkår og betingelser fra dig eller pr. eventyr af enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser.

VARIATION

Fra tid til anden kan ainodoll.com opdatere disse vilkår og betingelser. Fra datoen for deres opslag på denne hjemmeside, vil de nye vilkår og betingelser gælde for brugen af denne hjemmeside. For at sikre, at du er fortrolig med den seneste version, kan du gøre klogt i at besøge denne side ofte.

ADSKELBARHED

Hvis en domstol finder, at nogen del af vores vilkår og betingelser er ugyldige eller ikke kan håndhæves, forbliver de resterende klausuler. Hvis en del af den skulle blive slettet, fordi de ser ud til at være uhåndhævelige, forbliver den resterende bestemmelse håndhævet.

LOVE OG MYNDIGHEDER

Eventuelle juridiske tvister, der opstår som følge af eller relateret til disse vilkår og betingelser, vil kun blive behandlet ved domstole i Storbritannien. Disse servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, er underlagt og fortolket i henhold til britisk lovgivning.